Inloophuis Domino is een diaconale instelling met een interkerkelijk karakter. Wij zijn van mening dat diaconaal werk de kerkmuren overstijgt. Daarom zijn wij ook dankbaar voor ons zeer divers vrijwilligersbestand. Als kerkelijke gemeente kunt u op diverse manieren bijdragen aan het werk van Domino.

 

Allereerst vinden wij het belangrijk dat onze doelgroep op de hoogte is van ons bestaan. Komt u in aanraking met gemeenteleden of buitenkerkelijke mensen die binnen onze doelgroep vallen? Vertelt u hen dan dat zij van harte welkom zijn in het inloophuis. Verder kunt u op de volgende manieren bijdragen aan ons werk:

Collecte

U kunt collecteren voor Inloophuis Domino. Hiermee geeft u binnen de gemeente ook aandacht aan dit werk. Wij komen graag langs om uw gemeente iets over het inloophuis te vertellen! Jaarlijks is er ook een landelijke week tegen de eenzaamheid, een mooi moment om Domino onder de aandacht te brengen!

 

(Eenmalige) gift

U kunt ook eenmalig een gift overmaken op NL88 INGB 0001773245 t.n.v. Stichting Vrienden van Inloophuis Gouda.

 

Activiteit

Wellicht worden er in uw gemeente activiteiten georganiseerd om geld op te halen voor een goed doel. Wilt u iets voor Inloophuis Domino betekenen, dan horen wij dat graag en waar nodig denken wij mee.