Inloophuis Domino wordt gesponsord door kerken, bedrijven en particulieren.

Met het geld dat we ontvangen worden de parttime coördinatoren, de huur en het energieverbruik van het inloophuis en ook de activiteiten die we organiseren voor onze bezoekers betaald. Elke maand zijn dat flink wat kosten!

Wilt u ook uw (domino-)steentje bijdragen?

NL88 INGB 0001773245 t.n.v. Stichting Vrienden van Inloophuis Gouda.

 

ANBI

Inloophuis Domino heeft de ANBI-status. Dit betekent dat giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekbaar zijn. Voor meer informatie, klik op het ANBI logo en zoek op ‘Inloophuis te Gouda’.